Reisource
Image default
Business / Financial Services

Een arbeidsdeskundig onderzoek om te komen tot passend werk

Een gezonde en veilige organisatie ontstaat na een arbeidsdeskundig onderzoek, uitgevoerd door de professionals van ADXpert. Een gezond bedrijf staat in nauwe verbinding met gezond en professioneel personeel. Dat houdt in: een laag ziekteverzuim, de juiste medewerkers op de juiste werkplekken. Een werkomgeving waarin iedereen zich veilig voelt. Wanneer er sprake is van een hoog ziekteverzuim begeleidt ADXpert actief de (tijdelijk) arbeidsongeschikte medewerker. Er wordt bekeken of deze medewerker ondanks bestaande en/of nieuwe beperkingen het werk in eigen functie kan hervatten. Wanneer de bestaande functie niet passend te maken is, wordt actief onderzocht naar passend werk binnen hetzelfde bedrijf of zelfs bij een ander bedrijf. Pas wanneer belastbaarheid (vastgesteld door bedrijfsarts) én werkbelasting met elkaar matchen en er rekening wordt gehouden met opleidingsniveau, – richting, bekwaam- en vaardigheden, affiniteit met het werk, concurrentiepositie op de arbeidsmarkt e.d. is er sprake van passend werk. Ziekteverzuim binnen elke organisatie kan een signaal zijn dat er sprake is van onbalans tussen de belastbaarheid van de medewerker enerzijds en de belasting in het werk anderzijds.

Een arbeidsdeskundig onderzoek zorgt voor meer inzicht

Een arbeidsdeskundig onderzoek kunt u door ADXpert laten uitvoeren wanneer u meer inzicht wilt krijgen in de re-integratie mogelijkheden van een zieke medewerker. ADXpert onderzoekt de alternatieve mogelijkheden die een zieke medewerker heeft. Een arbeidsdeskundig onderzoek is bepalend voor een eventuele schadelast van het verzuim en de arbeidsongeschiktheid. Om het belang van een arbeidsdeskundig onderzoek wat concreter en duidelijker te maken: Het te laat of verkeerd maken van de keuzes gedurende de re-integratie kan leiden tot een grote financiële kostenpost. Voor u als werkgever komt dat neer op zo’n 7 tot maar liefst 12 jaarsalarissen per arbeidsongeschikte medewerker.

Waaruit bestaat een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek door ADXpert bevat minimaal:

1. binnen 5 werkdagen een bezoek aan de werkplek;

2. een persoonlijk gesprek met de werkgever;

3. een persoonlijk gesprek met de medewerker;

4. Binnen 5 werkdagen een uitgebreid concept arbeidsdeskundig rapport dat UWV ‘proof’ is.

Bent u benieuwd naar wat ADXpert voor u kan betekenen? Neemt dan gerust contact met hen op voor een uitgebreide kennismaking.